Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

tạo tảo

  1. N

    Toàn quốc Cung cấp vi sinh gây màu nước BIOSAC

    Thành phần Saccharomyces Cerevisiae : 1x1011 CFU/kg Bacillus subtilis : 5.0 x 1010 CFU/kg Công dụng - Tăng lượng phiêu sinh vật trong ao, thúc đẩy và duy trì sự phát triển của tảo, cho màu nước ao đẹp - Xử lý nước ao, loại bỏ khí độc trong nước và đáy ao như H2S, NH3, NO2… - Ổn định...
Top