Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

tea break

  1. D

    Toàn quốc Nhận đặt tiệc buffet, tea break, finger food, cocktail, set menu cho các sự kiện công ty và gia đình

    Don Group Outside Catering Event Service http://www.don.com.vn Dịch vụ đặt tiệc và sự kiện Nhận nấu tiệc tại nhà và tiệc lưu động Chuyên tổ chức và nhận đặt tiệc tận nơi: Buffet-tiệc tự chọn, Set menu-Tiệc bàn, Finger food-Tiệc "ăn bốc", Tea break-Tiệc trà, Cocktail, Ala carte, BBQ...
Top