Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

thực phẩm organic là gì

  1. C

    Toàn quốc Organic là gì?

    Hàng ngày chúng ta luôn tiếp xúc với những cụm từ :sản phẩm Organic, thực phẩm organic, …. Tuy nhiên, theo những khảo sát từ người tiêu dùng thì 50% trong số đó trả lời rằng thực phẩm organic là thực phẩm sạch, và theo họ thực phẩm sạch được hiểu nôm na là thực phẩm không ô nhiễm, không bẩn...
Top