thép ống hàn phi 114 x 4.78ly

  1. C

    Toàn quốc Thép Ống Hàn phi 114 x 4.78ly, phi 141 x 5ly,phi 168 x 6.35ly

    Thép Ống Hàn phi 114 x 4.78ly, phi 141 x 5ly,phi 168 x 6.35ly Ống thép hàn ASTM A106 phi 108 x 4.5~20 x 6.000 mm-12.000 mm, Ống thép hàn ASTM A106 phi 114 x 4.5~27 x 6.000 mm-12.000 mm, Ống thép hàn ASTM A106 phi 159 x 3.0~28 x 6.000 mm-12.000 mm, Ống thép hàn ASTM A106 phi 219 x 4.0~29 x 6.000...
Top