Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn
Muốn SPAM thì vào đây >> Facebook Group

thiết bị mạng cisco

  1. C

    Đà Nẵng Liên kết với các mô đun sợi mở rộng FlexStack

    Catalyst 2960X Stacking là một vấn đề rất phổ biến đối với người dùng Cisco. Bao nhiêu bạn biết các mô-đun xếp chồng chính cho Catalyst 2960-X và Catalyst 2960-XR Series? Có bao nhiêu loại mô-đun xếp chồng có thể được sử dụng trên 2960-X và Catalyst 2960-XR? Trong phần sau chúng tôi sẽ chia sẻ...
Top