Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn
Muốn SPAM thì vào đây >> Facebook Group

thiosulphate

  1. L

    Toàn quốc Thio hạt lớn, thio hạt nhỏ - trung hòa chlorin hiệu quả

    Sodium Thiosulphate (hạt lớn, hạt nhỏ ) Sodium Thiosulphate là hợp chất hóa học có khả năng kết tủa tốt, lắng đọng các chất lơ lửng, mùn bã hữu cơ và kim loại nặng. Chính vì vậy trong nuôi trông thủy sản, Sodium Thiosulphate thường được dùng để khử phèn, đặc biệt là trung hòa chlorin và loại bỏ...
Top