Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

thiết bị đo độ cồn của rượu

  1. maydonongdocon_kimhung

    Toàn quốc thời gian cho kết quả của máy đo nồng độ cồn

    Thời gian cho kết quả của máy đo nồng độ cồn phụ thuộc vào loại máy đo cồn và phương pháp kiểm tra. Dưới đây là một số thông tin về thời gian cho kết quả của hai loại máy đo cồn phổ biến: 1. Máy đo nồng độ cồn qua hơi thở (Breathalyzer): - Thời gian cho kết quả: Thường chỉ mất vài giây đến...
Top