Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn
Muốn SPAM thì vào đây >> Facebook Group

thẩm tra thiết kế

  1. baovyvy

    Toàn quốc Tư Vấn Thẩm Tra Thiết Kế, Thẩm Tra Dự Toán

    Tư vấn thẩm tra thiết kế là công việc kiểm tra hồ sơ thiết kế của một đơn vị tư vấn độc lập khác nhằm bảo đảm rằng hồ sơ thiết kế tuân thủ đúng các yêu cầu về mặt kỹ thuật so với các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành. Các nhân sự thẩm tra thiết kế phải có chứng chỉ hành nghề đúng...
Top