Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

thông thủy

  1. austdoorhanoi

    Hà Nội Phân biệt diện tích thông thủy là gì, diện tích tim tường ?

    Trên pháp lý, diện tích thông thủy sẽ được gọi là diện tích sử dụng căn hộ và diện tích tim tường được gọi là diện tích xây dựng. Và theo quy định Luật Nhà Đất, QH13, đối với chung cư thì Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở phải ghi cả diện tích thông thủy và tim tường. Khách hàng khi tìm mua...
Top