Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

thủ kho

 1. P

  Hồ Chí Minh Nhân viên kho - Y/c: Nữ - Có kinh nghiệm

  Thực hiện các thủ tục nhập/xuất hàng tuân thủ theo hệ thống quy định, biểu mẫu và quy trình quản lý kho của Công ty; Kiểm tra và nhập liệu các chứng từ, số liệu hàng hóa vào phần mềm khi được giao. Tiến hành quản lý hàng tồn kho và bảo quản hàng hóa theo tiêu chuẩn chất lượng. Đảm bảo vệ sinh...
 2. LeeNa

  Hải Phòng Công ty bao bì Quán Trữ tuyển dụng gấp thủ kho đi làm ngay.

  Công ty bao bì Quán Trữ - tuyển dụng gấp thủ kho đi làm ngay. - Yêu cầu: Nam,nữ 20 - 45 tuổi, tốt nghiệp Trung cấp các ngành nghề trở lên - Ưu tiên người đã có gia đình và có kinh nghiệm. Biết tiếng Trung là một lợi thế. - Thời gian: Làm hành chính, nghỉ chủ nhật. - Lương khởi điểm: 6tr –...
 3. LeeNa

  Hải Phòng Bao bì Quán Trữ tuyển thủ kho đi làm ngay

  Công ty bao bì Quán Trữ - tuyển dụng gấp thủ kho đi làm ngay. - Yêu cầu: Nam,nữ 20 - 45 tuổi, tốt nghiệp Trung cấp các ngành nghề trở lên - Ưu tiên người đã có gia đình và có kinh nghiệm. Biết tiếng Trung là một lợi thế. - Thời gian: Làm hành chính, nghỉ chủ nhật. - Lương khởi điểm: 6tr –...
 4. LeeNa

  Hải Phòng Công ty bao bì Quán Trữ - tuyển dụng gấp thủ kho đi làm ngay.

  Công ty bao bì Quán Trữ - tuyển dụng gấp thủ kho đi làm ngay. - Yêu cầu: Nam,nữ 20 - 45 tuổi, tốt nghiệp Trung cấp các ngành nghề trở lên - Ưu tiên người đã có gia đình và có kinh nghiệm. Biết tiếng Trung là một lợi thế. - Thời gian: Làm hành chính, nghỉ chủ nhật. - Lương khởi điểm: 6tr –...
 5. LeeNa

  Hải Phòng Công ty bao bì Quán Trữ - tuyển dụng gấp thủ kho đi làm ngay.

  Công ty bao bì Quán Trữ - tuyển dụng gấp thủ kho đi làm ngay. - Yêu cầu: Nam,nữ 20 - 45 tuổi, tốt nghiệp Trung cấp các ngành nghề trở lên - Ưu tiên người đã có gia đình và có kinh nghiệm. Biết tiếng Trung là một lợi thế. - Thời gian: Làm hành chính, nghỉ chủ nhật. - Lương khởi điểm: 6tr –...
 6. LeeNa

  Hải Phòng Dịch vụ Công ty bao bì Quán Trữ - tuyển dụng gấp thủ kho đi làm ngay.

  Công ty bao bì Quán Trữ - tuyển dụng gấp thủ kho đi làm ngay. - Yêu cầu: Nam,nữ 20 - 45 tuổi, tốt nghiệp Trung cấp các ngành nghề trở lên - Ưu tiên người đã có gia đình và có kinh nghiệm. Biết tiếng Trung là một lợi thế. - Thời gian: Làm hành chính, nghỉ chủ nhật. - Lương khởi điểm: 6tr –...
Top