Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

thủ tục cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

  1. L

    Hà Nội Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực xây dựng - Bộ XD

    Xem chi tiết: 7 bước thủ tục cấp chứng chỉ năng lực xây dựng - Bộ XD a. Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ (gọi tắt là Bộ phận một cửa) sở Xây dựng; Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra về tính pháp lý...
Top