Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

thủ tục nhập khẩu nhân sâm

  1. Helen_0405

    Toàn quốc Thủ tục nhập khẩu nhân sâm về Việt Nam

    CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU NHÂN SÂM Chính sách nhập khẩu nhân sâm và quy trình làm tục nhập khẩu mặt hàng này. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/09/2014; Thông tư 04 /2017/TT-BNNPTNT ngày...
Top