Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

thủ tục nhập khẩu tủ lạnh

  1. Helen_0405

    Toàn quốc Hướng dẫn chi tiết thủ tục nhập khẩu tủ lạnh

    Chính sách nhập khẩu tủ lạnh Tủ lạnh được phân vào nhóm mặt hàng điện gia dụng. Thủ tục nhập khẩu tủ lạnh được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây: Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Công văn số 1488/TĐC-ĐGPH ngày 21/10/2009; Quyết định...
Top