Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

thủ tục tự công bố chất lượng bánh mì

  1. NGÂN2503

    Toàn quốc THỦ TỤC TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG BÁNH MÌ

    CÁC CHỈ TIÊU KIỂM NGHIỆM KHI ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG BÁNH MÌ THEO THỦ TỤC BAO GỒM Chỉ tiêu cảm quan và cơ lý Chỉ tiêu về độc tố nấm mốc Chỉ tiêu về độc tố nấm mốc Chỉ tiêu kim loại và các nguyên tố vi lượng QUY TRÌNH THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG BÁNH MÌ NHƯ SAU: Tiếp nhận thông tin &...
Top