Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn
Muốn SPAM thì vào đây >> Facebook Group

thuốc lào quảng xương

  1. N

    Toàn quốc ĐẠI LÝ THUỐC LÀO THANH HÓA

    EM PHÂN TÍCH CÁC LỢI ÍCH MÀ CÁC ANH CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC KHI LÀM ĐẠI LÝ THUỐC LÀO THANH HÓA GIÁ do các anh các anh tự thử thuốc và trả giá với dân, đương nhiên mua thế này bao giờ chẳng rẻ hơn ạ, vừa đúng mùa, vừa đúng tại nhà. Hơn nữa chỉ ông em mới nắm rõ thuốc nhà nào chất lượng ra sao, phơi được...
Top