Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

thùng đặc cơ khí

  1. maianhkd3

    Toàn quốc Bán Sóng bít B7, thùng nhựa B7, thùng nhựa cao 12cm

    Sóng bít B7, thùng nhựa B7, thùng nhựa cao 12cm Thùng nhựa đặc B7 hay hộp nhựa B7 được sử dụng nhiều trong các nhà máy, khu công nghiệp, xưởng cơ khí, cửa hàng vật tư...giúp sắp xếp ngăn nắp không gian và phân loại vật tư. Thùng có kích thước: 370 x 280 x 125mm với chiều cao tương đối và các...
Top