tieengs hanf

  1. T

    Hà Nội Cùng ABC học về Ngữ pháp 다가 nhé các bạn

    Cùng ABC học về Ngữ pháp 다가 nhé các bạn Cấu tạo: Kết hợp với động từ, tính từ nối câu trước với câu sau, chủ ngữ câu trước và câu sau phải giống nhau. Ý nghĩa: Có ý nghĩa thêm một hành động khác vào hành động của mệnh đề trước. 1. Trường hợp diễn đạt đơn thuần. 예) 버스에서 내리다가 돈지갑을 잃어버렸습니다. Tôi...
Top