Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

tieng hàn atlantic

  1. Ngoại ngữ Atlantic Từ Sơn

    Hà Nội Những câu tiếng Hàn thông dụng

    Những câu tiếng Hàn thông dụng: Tiếng Hàn giao tiếp cơ bản Xin chào Cách thông thường : 안녕하세요? /an-nyong-ha-sê-yô/ Cách lịch sự: 안녕하십니까? / an-nyong-ha-sim-ni-ka/ Tạm biệt Chào người ra về : 안녕히 가세요/an-nyong-hi-ka-sê-yô/ chào người ở lại 안녕히 계세요/an-nyong-hi-kê-sê-yô/ Cảm ơn Cách thân...
  2. K

    Toàn quốc Hà Nội Những câu hỏi phải biết khi phỏng vấn du học Hàn Quốc

    Thông thường những câu hỏi phỏng vấn của Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Hàn Quốc sẽ bao gồm những mục đích như: Kiểm tra năng lực tiếng Hàn Kiểm tra khả năng tài chính Kiểm tra mục đích du học Kiểm tra kế hoạch học tập của bạn Vậy những câu hỏi cụ thể sẽ như thế nào? 𝐈. Những câu hỏi nhằm mục...
Top