Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

tình yêu không đủ mạnh

  1. M

    Dịch vụ Tình yêu không đủ mạnh dễ làm tổn thương nhau

    Câu chuyện về tình yêu không đủ mạnh và những tổn thương sau đó đã xảy ra với An và Minh. Hai người họ gặp nhau trong một buổi học thêm về nhiếp ảnh, và từ lúc đầu, họ đã có sự kết nối mạnh mẽ. An là người phụ nữ tinh tế và sáng tạo, trong khi Minh là một nhiếp ảnh gia tài năng với đam mê rõ...
Top