Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

trà đinh tân cương

  1. T

    Hà Nội Trà Đinh Tân Cương Tiến Quan - 500G

    Mô tả Búp trà mới nhú nhọn những những chiếc đinh đã được thu hoạch khi mặt trời còn chưa mọc để tận dụng được hơi sương thấm vào búp trà tạo nên vị trà rất đặc trưng. Để có được 1kg trà đinh khô cần tới 10 kg trà tươi thông qua sự khéo léo và tỉ mẩn của những cô gái hái trà. Từ đó thông qua sự...
Top