Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

tranh chữ nghệ thuât

  1. tranhgophongthuy

    Toàn quốc Ý nghĩa khi treo tranh chữ Tâm trong nhà

    – Với bức tranh chữ “Tâm” nó có một thông điệp là: Chúng ta dù làm gì, nghĩ gì, nói gì cũng cần phải khắc nhớ ghi tâm cái chữ “Tâm” trong mình để tự hoàn thiện mình, mang lại giá trị cho bản thân, gia đình và cho cả xã hội. Có như vậy ta mới được yên vui, hạnh phúc. – Trong mọi tình huống ta...
  2. tranhgophongthuy

    Toàn quốc Tranh gỗ chữ Phúc, tranh nghệ thuật dành cho người chơi tranh đẳng cấp

    1. Ý nghĩa – Chữ Phúc là điều tốt lành, may mắn, yên vui. Chữ Phúc thường chỉ sự may mắn sung sướng, thường dùng trong từ ngữ hạnh phúc. Chúng ta thường treo tranh chữ Phúc trong nhà hoặc nơi làm việc để cầu phúc đến quanh năm, phúc luôn kề cận bên họ mang lại may mắn thuận lợi. – Một món quà ý...
Top