trio 8500

  1. Thiết bị hội nghị

    Toàn quốc Hồ Chí Minh Poly Trio 8500/ Poly (Polycom) RealPresence Trio 8500/ Giải pháp phòng họp trực tuyến

    Thiết bị Poly (Polycom) Trio 8500 là điện thoại IP phone cao cấp, có màn hình chạm tương tác cảm ứng, chạy trên nền tảng Open SIP của hệ thống tổng đài điện thoại Voip, đặc biệt hơn Skype For Business có thể đăng nhập trực tiếp lên thiết bị Polycom. Poly (Polycom) Trio 8500 là dòng sản phẩm...
Top