trung cấp công nghệ thông tin

  1. N

    Hà Nội Trung cấp Công nghệ thông tin – đào tạo nhanh cho mọi đối tượng

    Trung cấp Công nghệ thông tin – đào tạo nhanh cho mọi đối tượng Trường dạy Trung cấp CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TIN HỌC: khai giảng lớp Trung cấp Công nghệ thông tin cấp tốc 8 THÁNG cấp nhanh Bằng để thi xét miễn sát hạch Tin học khi nâng ngạch chuyên viên, giảng viên chính - Điện thoại / Zalo: 0988...
  2. N

    Toàn quốc Học Trung cấp Công nghệ thông buổi tối – cấp tốc có Bằng nhanh cho mọi đối tượng

    Học Trung cấp Công nghệ thông buổi tối – cấp tốc có Bằng nhanh cho mọi đối tượng Trường dạy Trung cấp CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TIN HỌC: khai giảng lớp Trung cấp Công nghệ thông tin cấp tốc 8 THÁNG cấp nhanh Bằng để thi xét miễn sát hạch Tin học khi nâng ngạch chuyên viên, giảng viên chính - Điện...
Top