Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

túi bao trái

  1. lucsinhanong

    Toàn quốc Túi bọc trái cây và đặc tính của túi

    Những những năm 2000, nhiều nhà vườn ở Đồng Bằng Sông Cữu Long đã áp dụng biện pháp hạn chế sâu bọ tấn công bằng túi bọc trái cây. Thực vậy, phương pháp này khá hiệu quả và được nhiều nhà vườn truyền tai nhau và áp dụng khá rộng rãi trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bà con vẫn...
Top