Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn
Muốn SPAM thì vào đây >> Facebook Group

tưới chậu cây

  1. C

    Toàn quốc Dụng cụ tưới nước 8 tia

    Đầu tưới 8 tia R-70 * Chuyên tưới gốc cây ăn trái, cây công nghiệp,chậu cây, bồn hoa.. * Có khả năng điều chỉnh bán kính và lưu lượng. Flow Lưu lượng : Q = 45.7 - 88 (lit/h) Pressure...
Top