Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn
Muốn SPAM thì vào đây >> Facebook Group

usr-tcp232-410s

  1. CongtyBKAII

    Toàn quốc USR-TCP232-410S : Bộ chuyển đổi RS232, RS485 sang ethernet

    Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/RS485 sang Ethernet USR-TCP232-410S là bộ chuyển đổi tín hiệu đồng thời từ hai cổng RS232 và cổng RS485 sang cổng Ethernet một cách đồng thời. USR-TCP232-410S được thiết kế với CPU 32 bit ARM cortex 4M giúp hệ thống hoạt động một cách mạnh mẽ và ổn định. Đặc biệt...
Top