Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

vi sinh hạt

  1. T

    Toàn quốc Bán BIO HERO - Vi sinh hạt xử lý đáy ao

    BIO HERO VI SINH HẠT XỬ LÝ ĐÁY AO Thành phần Bacillus megaterium : 7.0 x 10^7 CFU/g Bacillus polymixa : 7.0 x 10^7 CFU/g Bacillus subtilis : 7.0 x 10^7 CFU/g Bacillus licheniformis : 7.0 x 10^7 CFU/g Saccharomyces...
  2. N

    Toàn quốc Vi Sinh Hạt Xử Lý Đáy Ao, Xử Lý Mùn Bã Hữu Cơ, Khử Khí Độc : BIO HERO

    Thành phần: Bacillus spp Saccharomyces Cerevisiae Công dụng; - Ổn định chất lượng nước và cân bằng pH, duy trì màu nước - Đáy ao sạch sẽ sau vụ nuôi - Làm giảm lượng chất thải hữu cơ như phân tôm, xác tảo tàn, vỏ tôm lột xác - Kích thích sự phát triển của phiêu sinh vật trong ao tạo nguồn...
Top