Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

vi sinh xử lý đáy ao

  1. K

    Toàn quốc BIO HERO – Vi sinh hạt xử lý đáy ao nuôi

    Thành phần: Bacillus megaterium, Bacillus polymixa, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Saccharomyces Cerevisiae Đặc điểm: Dạng hạt Công dụng: – Ổn định chất lượng nước và cân bằng pH, duy trì màu nước – Đáy ao sạch sẽ sau vụ nuôi – Làm giảm lượng chất thải hữu cơ như phân tôm, xác tảo...
  2. nhuykhoahocxanh

    Toàn quốc Vi Sinh Nguyên Liệu, Vi Sinh Xử Lý Đáy Ao, Phân Hủy Mùn Bã Hữu Cơ: BZT CLEAN

    Thành phần: Bacillus megaterium Bacillus polymixa Bacillus subtilis Bacillus licheniformis Saccharomyces Cerevisiae Enzyme : Amylase: 250 UI, Protease: 240 UI , Lipase: 850 UI Công dụng: - Ổn định chất lựơng nước và cân bằng pH, duy trì màu nước, tảo ổn định - Làm...
Top