Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

vi sinh

  1. N

    Toàn quốc Men vi sinh BZT CLEAN xử lý đáy ao

    Thành phần Bacillus megaterium : 1.0 x 109 CFU/g Bacillus polymixa : 1.0 x 109 CFU/g Bacillus subtilis : 1.0 x 109 CFU/g Bacillus licheniformis : 1.0 x 109 CFU/g Saccharomyces Cerevisiae : 1.0 x 109 CFU/g Enzyme : Amylase: 250 UI, Protease: 240 UI ...
  2. N

    Toàn quốc Cung cấp vi sinh gây màu nước BIOSAC

    Thành phần Saccharomyces Cerevisiae : 1x1011 CFU/kg Bacillus subtilis : 5.0 x 1010 CFU/kg Công dụng - Tăng lượng phiêu sinh vật trong ao, thúc đẩy và duy trì sự phát triển của tảo, cho màu nước ao đẹp - Xử lý nước ao, loại bỏ khí độc trong nước và đáy ao như H2S, NH3, NO2… - Ổn định...
Top