Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

virkon trung quốc

  1. N

    Toàn quốc Virkon Trung Quốc 50%, thùng 20 kg

    Thành phần: - Potassium Peroxymonosulphate: 50%;Sulfamic Acid: 10% - Sát khuẩn phổ rộng, an toàn, không gây sốc, không tồn dư, không diệt tảo. - Có thể thay thế hoàn toàn cho BKC, Iodine, chlorine,… - Dùng cả trong trại giống và nuôi thương phẩm Đặc tính: dạng hạt tinh thể màu hồng, tan trong...
  2. N

    Toàn quốc Virkon Trung Quốc 50%, thùng 20 kg

    Thành phần: - Potassium Peroxymonosulphate: 50%;Sulfamic Acid: 10% - Sát khuẩn phổ rộng, an toàn, không gây sốc, không tồn dư, không diệt tảo. - Có thể thay thế hoàn toàn cho BKC, Iodine, chlorine,… - Dùng cả trong trại giống và nuôi thương phẩm Đặc tính: dạng hạt tinh thể màu hồng, tan trong...
Top