Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

vòng dò từ

  1. BKAII

    Toàn quốc LD200: Bộ dò vòng từ phát hiện xe hai kênh 220VAC

    LD200 là bộ dò vòng từ 2 kênh, giúp phát hiện sự kiện từ 2 vòng từ cùng lúc. LD200 là thiết bị chuyên dụng trong các ứng dụng phát hiện xe từ xa với đầu ra relay, nguồn 220VAC,... có thể nối trực tiếp làm tín hiệu điều khiển cho các barie, hoặc tương thích hầu hết với các đầu vào relay của các...
Top