Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

westcar vietnam

  1. Tạ Thoát

    Toàn quốc Westcar Vietnam

    100% Italy Origin Westcar Vietnam Fullset Including: 1) Code: 20241 ROTOFLUID COUPLING ALFA 70P K2N D=80 + [BIP] [G][TI] 2) Code: 6383 ROTOFLEXI COUPLING BRV-7-00 3) Code: 1333M FUSIBLE PLUG 1/2 GAS 145°C RED INCLUDED 100% Italy Origin Westcar Vietnam Code: 20241 ROTOFLUID COUPLING ALFA 70P K2N...
  2. Tạ Thoát

    Toàn quốc Siemens Vietnam Westcar Vietnam MTS Sensor Vietnam E2S Vietnam Schmersal Vietnam GEMU Vietnam

    100% Germany Origin GEMU Vietnam 695 25D39C31711/N 1500 GEMU Metal Diaphragm Valve 100% Germany Origin GEMU Vietnam R690 25D331521 EDN (EDV: 88371817) GEMU Plastic Diaphragm Valve 100% Germany Origin Schmersal Vietnam Code: 101058179 Description: TD 250-02/02Z LIMIT SWITCH 100% Germany Origin...
Top