xử lý nước nhiễm phèn

  1. C

    Toàn quốc CAO NAM PHÁT - Cung cấp dịch vụ Xử lý nước thải trên toàn quốc

    Với hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường, dịch vụ Xử lý nước thải của CAO NAM PHÁT thực hiện cho khách khách hàng luôn đạt tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn hiện hành tại việt nam. Cao Nam Phát triển khai cho khách hàng đa số là xử lý bằng phương pháp sinh học và ứng dụng các công nghệ mới nhất...
  2. T

    Hồ Chí Minh Hướng dẫn xử lý nước nhiễm phèn đơn giản tại nhà

    Nước nhiễm phèn bao gồm hàm lượng sắt và các kim loại cao, vượt ngưỡng cho phép. Thường có màu ngả vàng và vị chua. Khi sử dụng loại nước này lâu ngày ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, cũng như đồ dùng trong nhà. Vì thế cần có những biện pháp xử lý nước phèn đơn giản để áp dụng tại gia đình. Hãy cùng...
Top