Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn
Muốn SPAM thì vào đây >> Facebook Group

xử lý phèn

  1. ThoaKhoaHocXanh

    Toàn quốc Bán Khử phèn ao nuôi tôm cá

    KHỬ PHÈN AO NUÔI Thành phần Ethylenediaminetetraacetic acid disodium: 20% Sodium thiosulphate: 100mg Phụ gia (Dextrose) vừa đủ 1g. Công dụng - Giảm phèn, loại bỏ các kim loại nặng, ổn định pH. - Giảm bồi lắng, chất thải hữu cơ trong nước. - Cải thiện môi trường ao nuôi, giúp tôm, cá phát triển...
Top