Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn
Muốn SPAM thì vào đây >> Facebook Group

xử lý váng bọt ao nuôi

  1. ThoaKhoaHocXanh

    Toàn quốc Bán HI CLEAN - Xử lý nhớt nước và váng bọt trong ao nuôi tôm cá

    HI CLEAN XỬ LÝ NHỚT NƯỚC VÀ VÁNG BỌT Thành phần: Sodium Thiosulphate: 5% Sodium Laurylsulphate: 10% Ethylen Diamine Tetraacetic Acid: 10% Chất mang vừa đủ: 1lít Công dụng: - Xử lý phèn sắt, kim loại nặng, làm sạch nước ao nuôi - Lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước Cách dùng: - 1...
Top