Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

xinda 0186

  1. M

    Hồ Chí Minh Máy đếm tiền Xinda 0186

    THÔNG TIN MÁY ĐẾM TIỀN XINDA 0186. Máy đếm tiền Cotton và Polymer thông thường hoàn toàn tự động. Băng tải dài, 02 mặt số. Có chức năng cộng dồn và có chức năng đếm tiền ngoại tệ. Tự động xoá số hoặc tự động cộng luỹ kế. Đếm tiền tự động bằng cảm ứng . Máy đếm tiền Xinda 0186 mẫu mới năm 2018...
Top