Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

xiudun 2300 giá rẻ

  1. M

    Hồ Chí Minh Máy đếm tiền Xiudun 2300

    I. THÔNG TIN MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 2300. Đếm các loại tiền polymer và cotton, máy ngắn. Đếm chia mẻ siêu chuẩn (tách tờ theo ý muốn). Nhận biết và báo lẫn loại tiền không cùng mệnh giá ( bao gồm nhỏ trong lớn và ngược lại ). Hiển thị mệnh giá khi sử dụng ở chế độ auto. Đếm tiền tự động, cộng dồn...
Top