Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

xiudun 618 chính hãng

  1. M

    Hồ Chí Minh Máy đếm tiền Xiudun 618

    I. THÔNG TIN MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 618 Đếm các loại tiền polymer và cotton, máy băng tải dài kiểm tra tiền giả. Nhận biết và báo lẫn loại tiền không cùng mệnh giá ( bao gồm nhỏ trong lớn và ngược lại ). Máy đếm tiền tự động nhận biết mệnh giá, hiển thị mệnh giá khi sử dụng ở chế độ auto. Đếm...
Top