Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

xiudun 6688w

  1. M

    Hồ Chí Minh Máy đếm tiền Xiudun 6688W

    I. THÔNG TIN MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN 6688W NEW 2019 Đếm các loại tiền polymer và cotton, máy băng tải dài kiểm tra tiền giả. Nhận biết và báo lẫn loại tiền không cùng mệnh giá ( bao gồm nhỏ trong lớn và ngược lại ). Máy đếm tiền tự động nhận biết mệnh giá, hiển thị mệnh giá khi sử dụng ở chế độ...
Top