Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

xkld

  1. M

    Toàn quốc TUYỂN 30 KĨ SƯ THỰC PHẨM, CƠ KHÍ, ĐIỆN TỬ TẠI NHẬT BẢN

    ĐƠN HÀNG 30 KĨ SƯ THỰC PHẨM, CƠ KHÍ, ĐIỆN TỬ TẠI NHẬT I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG – Số lượng lao động: 30 Nam – Nữ – Lương cơ bản: 182.700 Yên/tháng + Có nhiều việc làm thêm. Tăng lương hàng năm – Địa điểm làm việc: trên đất nước Nhật – Thời hạn hợp đồng: dài hạn – Công việc cụ thể: các công việc...
Top