Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

xúc nạp

  1. P

    Toàn quốc Cách nhận biết bình chữa cháy hết hạn sử dụng

    Bình chữa cháy cũng như những sản phẩm, đồ dùng khác, chúng cũng có hạn sử dụng , có thời gian để đảm bảo có thể dùng được hoặc đã không còn tác dụng gì cho việc chữa cháy nữa. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người không biết điều đó, nên khi mua bình chữa cháy về, để kéo dài qua năm và khi cần sử dụng...
Top