Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

Toàn quốc BÁN NHANH LÔ GÓC 2 MẶT TIỀN THÍCH HỢP LÀM NHÀ VƯỜN

vandatland

Thành viên cấp 1
Tham gia
10/12/23
Bài viết
84
Thích
0
Điểm
6
#1
BÁN NHANH LÔ GÓC 2 MẶT TIỀN THÍCH HỢP LÀM NHÀ VƯỜN

----------
Chủ cần bán nhanh lô góc 2 mặt tiền tại Phường Điện Thắng Trung.

Đường trước nhà rộng 𝟗𝐦, trục bên hông rộng 𝟓𝐦.

Gần đường 𝟑𝟑𝐦

Diện tích 𝟐𝟎𝟖𝐦𝟐 ngang 𝟓.𝟑𝐦 nở hậu 𝟕.𝟓𝐦

Hướng Nam lệch xíu Tây.

Giá bán chỉ 𝟔.𝟓 triệu / m2

Rất thích hợp xây nhà ở, làm nhà vườn, đầu tư...

----------
THÔNG TIN LIÊN HỆ: Văn Phòng Bất Động Sản Vạn Đạt Land.

Hotline: 𝟎𝟗𝟑𝟓 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟔𝟗

SH16 FPT Plaza2, Đường Hoàng Minh Thắng, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.

/l.facebook.com/l.php?u=%3A%2F%2Fvandatland.com.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR3gi1JknQT1j5oslnl49fvcGgrxLkskXeqTaN2uftCaA75G0PhIynnU4GA_aem_AfeS_xsSfiIkSl7BkGDAGlDsO3fENUOF3ZuYCpHOIDcQhz6qbCGxOwVGtWwQIMTCjwH6KHRz3TUYrdq16CJEUS65&h=AT2ZU-BP9uh3L6chlJsmi9wixv3if4e6rkW96ji5VzWhhh8R99GtFup1IYjfWo4UpytNgywA7ufECsllY2O7S5ZUubiPItk8bHG46VU_Cu7Vcm5DF9GrweOFQaZ57r5BP4mFVhjLjG0G5PkF9QGB&__tn__=-UK-R&c[0]=AT355-C6YxBzV3P2ATzh5u4W1Yrk1vvp0ko2qyI6sdFML1WY527o9L_CFfZ1--KCdZ-0yxD7o4Wtx4NUs-y73ljTALLrfxypIwQHu0Pg0lApTxX1nqdnkrtVf0vCbnN1Ax2xMTufNFQWFsXCmIibfaZhidulNiqOm_6cGVdknYp-hjn_B3Y" rel="nofollow noreferrer" target=_blank>://vandatland.com.vn

Fanpage: /facebook.com/ChuyenFPTCityDaNang?__cft__[0]=AZV7TJhfXlrv3wfg0npgiWNcDEFaxtfuzjcdk_ZB2n52fZN85NEK01uAY9-TBSP2bAT_uBf31_Tu0ghFV_7h9WWo-hXQqFhjjAHllSMXnUx0xvncbp8y_is3G-4hUSWtvH1huj5CCbCABKwJp8s-PCzEd9cxJL9wkiUog6HdV7XGwg&__tn__=-]K-R">://facebook.com/ChuyenFPTCityDaNang/
/facebook.com/hashtag/vandatland?__eep__=6&__cft__[0]=AZV7TJhfXlrv3wfg0npgiWNcDEFaxtfuzjcdk_ZB2n52fZN85NEK01uAY9-TBSP2bAT_uBf31_Tu0ghFV_7h9WWo-hXQqFhjjAHllSMXnUx0xvncbp8y_is3G-4hUSWtvH1huj5CCbCABKwJp8s-PCzEd9cxJL9wkiUog6HdV7XGwg&__tn__=*NK-R">#vandatland /facebook.com/hashtag/fptplaza?__eep__=6&__cft__[0]=AZV7TJhfXlrv3wfg0npgiWNcDEFaxtfuzjcdk_ZB2n52fZN85NEK01uAY9-TBSP2bAT_uBf31_Tu0ghFV_7h9WWo-hXQqFhjjAHllSMXnUx0xvncbp8y_is3G-4hUSWtvH1huj5CCbCABKwJp8s-PCzEd9cxJL9wkiUog6HdV7XGwg&__tn__=*NK-R">#fptplaza /facebook.com/hashtag/canhofptdanang?__eep__=6&__cft__[0]=AZV7TJhfXlrv3wfg0npgiWNcDEFaxtfuzjcdk_ZB2n52fZN85NEK01uAY9-TBSP2bAT_uBf31_Tu0ghFV_7h9WWo-hXQqFhjjAHllSMXnUx0xvncbp8y_is3G-4hUSWtvH1huj5CCbCABKwJp8s-PCzEd9cxJL9wkiUog6HdV7XGwg&__tn__=*NK-R">#canhofptdanang
/facebook.com/hashtag/fptplaza1?__eep__=6&__cft__[0]=AZV7TJhfXlrv3wfg0npgiWNcDEFaxtfuzjcdk_ZB2n52fZN85NEK01uAY9-TBSP2bAT_uBf31_Tu0ghFV_7h9WWo-hXQqFhjjAHllSMXnUx0xvncbp8y_is3G-4hUSWtvH1huj5CCbCABKwJp8s-PCzEd9cxJL9wkiUog6HdV7XGwg&__tn__=*NK-R">#fptplaza1 /facebook.com/hashtag/fptplaza2?__eep__=6&__cft__[0]=AZV7TJhfXlrv3wfg0npgiWNcDEFaxtfuzjcdk_ZB2n52fZN85NEK01uAY9-TBSP2bAT_uBf31_Tu0ghFV_7h9WWo-hXQqFhjjAHllSMXnUx0xvncbp8y_is3G-4hUSWtvH1huj5CCbCABKwJp8s-PCzEd9cxJL9wkiUog6HdV7XGwg&__tn__=*NK-R">#fptplaza2 /facebook.com/hashtag/fptplaza3?__eep__=6&__cft__[0]=AZV7TJhfXlrv3wfg0npgiWNcDEFaxtfuzjcdk_ZB2n52fZN85NEK01uAY9-TBSP2bAT_uBf31_Tu0ghFV_7h9WWo-hXQqFhjjAHllSMXnUx0xvncbp8y_is3G-4hUSWtvH1huj5CCbCABKwJp8s-PCzEd9cxJL9wkiUog6HdV7XGwg&__tn__=*NK-R">#fptplaza3 /facebook.com/hashtag/fptcitydanang?__eep__=6&__cft__[0]=AZV7TJhfXlrv3wfg0npgiWNcDEFaxtfuzjcdk_ZB2n52fZN85NEK01uAY9-TBSP2bAT_uBf31_Tu0ghFV_7h9WWo-hXQqFhjjAHllSMXnUx0xvncbp8y_is3G-4hUSWtvH1huj5CCbCABKwJp8s-PCzEd9cxJL9wkiUog6HdV7XGwg&__tn__=*NK-R">#fptcitydanang /facebook.com/hashtag/chuyendatnenfpt?__eep__=6&__cft__[0]=AZV7TJhfXlrv3wfg0npgiWNcDEFaxtfuzjcdk_ZB2n52fZN85NEK01uAY9-TBSP2bAT_uBf31_Tu0ghFV_7h9WWo-hXQqFhjjAHllSMXnUx0xvncbp8y_is3G-4hUSWtvH1huj5CCbCABKwJp8s-PCzEd9cxJL9wkiUog6HdV7XGwg&__tn__=*NK-R">#chuyendatnenfpt
 

Đối tác

Top