Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

Toàn quốc Cảm biến quang Turck QS18VP6F

caovietnhan

Thành viên cấp 1
Tham gia
18/7/19
Bài viết
404
Thích
0
Điểm
16
#1
Cảm biến Cảm ứng Turck, Cảm biến Quang điện Turck, Cảm biến Điện dung Turck, Cảm biến Từ tính Turck, Cảm biến Siêu âm Turck, Cảm biến Rada Turck , Cảm biến Vị trí tuyến tính Turck, Cảm biến Độ nghiêng Turck, Cảm biến Sức ép Turck, Cảm biến Nhiệt độ Turck, Cảm biến lưu lượng Turck, Phụ kiện Cảm biến Turck…

Công ty TNHH KT CN An Trọng Tín, cung cấp sản phẩm cảm biến Turck tại VN

Liên hệ qua số điện thoại Nhân 0938984234 để được hổ trợ thêm về sản phẩm. Hoặc qua Email Nhan@antrongtin.com.

PT040R-14-LU2-H1131

PT040R-26-LI3-H1140

PT040R-29-LI3-H1140

PT060R-11-LI3-H1131

PT060R-11-LU2-H1131

PT060R-13-LI3-H1131

PT060R-14-LI3-H1131

PT060R-14-LU2-H1131

PT060R-26-LI3-H1140

PT060R-29-LI3-H1140

PT1000PSIG-13-LI3-H1131

PT1000PSIG-13-LU2-H1131

PT100PSIG-13-LI3-H1131

PT100PSIG-13-LU2-H1131

PT100R-11-LI3-H1131

PT100R-11-LU2-H1131

PT100R-13-LI3-H1131

PT100R-13-LU2-H1131

PT100R-14-LI3-H1131

PT100R-14-LU2-H1131

PT100R-26-LI3-H1140

PT100R-29-LI3-H1140

PT15PSIG-13-LI3-H1131

PT15PSIG-13-LU2-H1131

PT160R-11-LI3-H1131

PT160R-11-LU2-H1131

PT160R-13-LI3-H1131

PT160R-13-LU2-H1131

PT160R-14-LI3-H1131

PT160R-14-LU2-H1131

PT160R-26-LI3-H1140

PT160R-29-LI3-H1140

PT2000PSIG-13-LI3-H1131

PT2000PSIG-13-LU2-H1131

PT200PSIG-13-LI3-H1131

PT200PSIG-13-LU2-H1131

PT250PSIG-13-LI3-H1131

PT250R-11-LI3-H1131

PT250R-11-LU2-H1131

PT250R-13-LI3-H1141

PT250R-13-LU2-H1131

PT250R-14-LI3-H1131

PT250R-14-LU2-H1131

PT250R-26-LI3-H1140

PT250R-29-LI3-H1140

PT3000PSIG-13-LI3-H1131

PT3000PSIG-13-LU2-H1131

PT300PSIG-13-LI3-H1131

PT300PSIG-13-LU2-H1131

PT30PSIG-13-LI3-H1131

PT30PSIG-13-LU2-H1131

PT400R-11-LI3-H1131

PT400R-11-LU2-H1131

PT400R-13-LI3-H1141

PT400R-13-LU2-H1131

PT400R-14-LI3-H1131

PT400R-14-LU2-H1131

PT400R-26-LI3-H1140

PT400R-29-LI3-H1140

PT5000PSIG-13-LI3-H1131

PT5000PSIG-13-LU2-H1131

PT500PSIG-13-LI3-H1131

PT500PSIG-13-LU2-H1131

PT600R-11-LI3-H1131

PT600R-11-LU2-H1131

PT600R-13-LI3-H1141

PT600R-13-LU2-H1131

PT600R-14-LI3-H1131

PT600R-14-LU2-H1131

PT60PSIG-13-LI3-H1131

PT60PSIG-13-LU2-H1131

PT7500PSIG-13-LI3-H1131

PT750PSIG-13-LI3-H1131

PT750PSIG-13-LU2-H1131

Cảm biến Turck D10AFPQ

Cảm biến Turck D10AFPGYQ

Cảm biến Turck D10AFPGY

Cảm biến Turck D10AFPGQ

Cảm biến Turck D10AFPG

Cảm biến Turck QS18VP6FQ8

Cảm biến Turck QS18VP6FQ5

Cảm biến Turck QS18VP6FQ

Cảm biến Turck QS18VP6F

Cảm biến Turck SME312FQD
 

Đính kèm

Đối tác

Top