Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

Toàn quốc Chức năng phòng kế toán trong doanh nghiệp

HRchannels.com

Thành viên cấp 1
Tham gia
13/7/23
Bài viết
107
Thích
0
Điểm
16
#1
Phòng kế toán đóng vai trò quan trọng trong một tổ chức doanh nghiệp, và nó thường thực hiện một loạt các chức năng quan trọng để đảm bảo rằng thông tin tài chính và kế toán được quản lý một cách chính xác và hiệu quả

>>> Tham khảo: Đăng tin tuyển dụng miễn phí tại HRchannels

Chức năng của phòng kế toán
- Ghi Sổ Kế Toán (Bookkeeping): Làm các bản kế toán ghi chép để theo dõi các giao dịch tài chính của công ty. Các hoạt động này bao gồm việc ghi nhật ký, lập bảng cân đối kế toán, và duyệt các hóa đơn và chứng từ khác.

- Lập Bảng Cân Đối Kế Toán (Preparing Financial Statements): Tạo ra các báo cáo tài chính như Bảng Cân Đối Kế Toán, Báo cáo Lợi nhuận và Lỗ lỗ, và Báo cáo Luân phiên tiền tệ. Các báo cáo này cung cấp thông tin quan trọng về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

- Kiểm Soát Ngân Sách (Budget Control): Phòng kế toán thường tham gia vào quá trình lập và theo dõi ngân sách của doanh nghiệp. Điều này giúp đảm bảo rằng chi phí và thu nhập được kiểm soát theo kế hoạch.

- Thanh Khoản và Quản Lý Tiền Mặt (Liquidity and Cash Management): Đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ tiền mặt để chi trả các nghĩa vụ tài chính và duy trì hoạt động hàng ngày một cách hiệu quả.

- Thuế và Báo Cáo Thuế (Taxation and Tax Reporting): Phối hợp với các cơ quan thuế và đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định thuế và báo cáo thuế đúng cách.

- Kiểm Toán Nội Bộ (Internal Auditing): Thực hiện kiểm toán nội bộ để đảm bảo rằng hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ là đầy đủ và hiệu quả.

>>> Quan tâm: Việc làm tại Hà Nội

Nhiệm vụ chính của phòng kế toán
- Hạch toán Nghiệp Vụ Kinh Tế:

Hạch toán kịp thời và đúng quy định để bảo đảm hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.

- Ghi Chép Hoạt Động Kinh Tế và Tài Chính:

Ghi chép chính xác và đầy đủ về các hoạt động kinh tế và tài chính liên quan.

- Lập Báo Cáo Thống Kê Tình Hình Tài Chính:

Chuẩn bị báo cáo tài chính định kỳ và trình Ban Giám đốc để cung cấp thông tin chi tiết về tình hình tài chính của công ty.

- Lên Kế Hoạch Kinh Doanh và Tài Chính:

Tham gia vào lập kế hoạch kinh doanh và tài chính hàng năm phù hợp với tình hình và định hướng phát triển của công ty.

- Quản Lý Đầu Tư và Vay Vốn:

Quản lý các hoạt động đầu tư và vay vốn để đảm bảo sử dụng nguồn lực tài chính hiệu quả.

- Tham Mưu về Thu Chi và Lên Kế Hoạch Chi Tiêu:

Tham mưu cho Ban Giám đốc về hoạt động thu chi và lên kế hoạch chi tiêu, đảm bảo tuân thủ pháp luật và đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

- Đề Xuất, Biện Pháp Quản Lý Tài Chính:

Đưa ra đề xuất và biện pháp quản lý tài chính để đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

- Kiểm Tra, Giám Sát Kế Hoạch Kinh Doanh và Tài Chính:

Kiểm tra và giám sát thực hiện các kế hoạch kinh doanh, thu chi và việc sử dụng các tài sản, vật tư, công cụ dụng cụ của doanh nghiệp.
 

Đối tác

Top