Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

Dịch vụ Dịch vụ tăng tương tác Facebook - Tiktok - Instagram - Youtube

Dịch vụ Marketing Online

Thành viên cấp 1
Tham gia
30/1/23
Bài viết
5
Thích
0
Điểm
1
#1
  • FACEBOOK
- 1.000 Like = 30k
- 1.000 Cảm Xúc = 35k
- 100 CMT = 40k (quý khách tự soạn nội dung)
- 1.000 Like CMT = 45k
- 1.000 Share = 40k (chưa bao gồm nội dung)
- 1.000 Follow = 40k
- 1.000 Like Fanpage = 70k
- 1.000 Follow Fanpage = 70k
- 1.000 lượt xem video = 40k
- 100 Mắt Livestream = 30k/30p
- 1.000 Thành Viên Nhóm = 80k
- Gói Like tháng:
+ Gói Like 50like = 100𝗞/5 bài viết mỗi ngày/30 ngày
+ Gói Like 100like = 200𝗞/5 bài viết mỗi ngày/30 ngày
+ Gói Like 200like = 400𝗞/5 bài viết mỗi ngày/30 ngày

  • INSTARGRAM
- 1.000 Tim = 40k
- 1.000 Follow = 90k
- Gói Tim tháng:
+ Gói Tim 50Tim = 180𝗞/5 bài viết mỗi ngày/30 ngày
+ Gói Tim 100Tim = 360𝗞/5 bài viết mỗi ngày/30 ngày
+ Gói Tim 200Tim = 700𝗞/5 bài viết mỗi ngày/30 ngày

  • TIKTOK
- 1.000 Tim = 35k
- 100 CMT = 60k (quý khách tự soạn nội dung)
- 1.000 Follow = 80k
- 1.000 View = 30k
- 1.000 Tim Livestream = 30k
- 1.000 Share Livestream = 50k (không bao gồm nội dung)
- 100 CMT Livestream = 50k (quý khách tự soạn nội dung)
- 100 Mắt Livestream = 90k/30p
- Gói Tim tháng:
+ Gói Tim 50Tim = 275k/5 bài viết mỗi ngày/30 ngày
+ Gói Tim 100Tim = 550𝗞/5 bài viết mỗi ngày/30 ngày
+ Gói Tim 200Tim = 1000𝗞/5 bài viết mỗi ngày/30 ngày

  • YOUTUBE
- 1.000 Like = 60k
- 1.000 View = 80k
- 100 CMT = 80k (quý khách tự soạn nội dung)
- 1.000 Sub = 900k
----------------------------------------------
Ưu tín - Tiện lợi - Nhanh chóng
HOTLINE/ZALO: 0978 295 877
Email: Miwa.MarketingOnline@gmail.com
 

Đối tác

Top