Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

Hồ Chí Minh Bán Festo VUVB-S-B42-ZD-QX-1T1L | van điện từ | solenoid valve | mới 100%

hale1996

Thành viên cấp 1
Tham gia
19/6/23
Bài viết
295
Thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Bình Dương
Website
dientudonghoacongngiep.blogspot.com
#1


VAN ĐIỆN TỪ VUVB-S-B42-ZD-QX-1T1L

Hãng: Festo
VAN 4/2
ĐẾ ĐÔI
1,5 W 24 VDC
IP65

CÁC DÒNG TƯƠNG TỰ:

VUVB-S-M32C-AZD-Q4-3AC1,
VUVB-S-M32C-AZD-Q6-1C1,
VUVB-S-M32C-AZD-Q6-1T1L,
VUVB-S-M32C-AZD-Q6-2AC1,
VUVB-S-M32C-AZD-Q6-3AC1,
VUVB-S-M32C-AZD-Q8-1C1,
VUVB-S-M32C-AZD-Q8-1T1L,
VUVB-S-M32C-AZD-Q8-2AC1,
VUVB-S-M32C-AZD-Q8-3AC1,
VUVB-S-M32C-AZD-QX-1C1,
VUVB-S-M32C-AZD-QX-1T1L,
VUVB-S-M32C-AZD-QX-2AC1,
VUVB-S-M32C-AZD-QX-3AC1,
VUVB-S-M32C-AZD-QX-5WC1,
VUVB-L-M32C-AD-Q8-2AC1,
VUVB-L-M32C-AD-Q8-3AC1,
VUVB-L-M32C-AZD-Q6-1C1,
VUVB-L-M32C-AZD-Q6-2AC1,
VUVB-L-M32C-AZD-Q6-3AC1,
VUVB-L-M32C-AZD-Q8-1C1,
VUVB-L-M32C-AZD-Q8-2AC1,
VUVB-L-M32C-AZD-Q8-3AC1,
VUVB-L-M32U-AD-Q6-1C1,
VUVB-S-M32C-AZD-QX-1T1L
VUVB-L-B42-D-Q6-1C1,
VUVB-L-B42-D-Q6-2AC1,
VUVB-L-B42-D-Q6-3AC1,
VUVB-L-B42-D-Q8-1C1,
VUVB-L-B42-D-Q8-2AC1,
VUVB-L-B42-D-Q8-3AC1,
VUVB-L-B42-ZD-Q6-1C1,
VUVB-L-B42-ZD-Q6-2AC1,
VUVB-L-B42-ZD-Q6-3AC1,
VUVB-L-B42-ZD-Q8-1C1,
VUVB-L-B42-ZD-Q8-2AC1,
VUVB-L-B42-ZD-Q8-3AC1,
VUVB-L-M32C-AD-Q6-1C1,
VUVB-L-M32C-AD-Q6-3AC1,
VUVB-L-M32C-AD-Q8-1C1,
VUVB-L-M32U-AD-Q6-2AC1,
VUVB-L-M32U-AD-Q6-3AC1,
VUVB-L-M32U-AD-Q8-2AC1,
VUVB-L-M32U-AD-Q8-1C1,
VUVB-L-M32U-AD-Q8-3AC1,
VUVB-L-M32U-AZD-Q6-1C1,
VUVB-L-M32U-AZD-Q6-2AC1,
VUVB-L-M32U-AZD-Q6-3AC1,
VUVB-L-M32U-AZD-Q8-1C1,
VUVB-L-M32U-AZD-Q8-2AC1,
VUVB-L-M32U-AZD-Q8-3AC1,
VUVB-L-M42-AD-Q6-1C1,
VUVB-L-M42-AD-Q6-2AC1,
VUVB-L-M42-AD-Q6-3AC1,
VUVB-L-M42-AD-Q8-1C1,
VUVB-L-M42-AD-Q8-2AC1,
VUVB-L-M42-AD-Q8-3AC1,
VUVB-L-M42-AZD-Q6-1C1,
VUVB-L-M42-AZD-Q6-2AC1,
VUVB-L-M42-AZD-Q6-3AC1,
VUVB-S-M32C-AZD-Q8-1T1L,
VUVB-S-M32C-AZD-Q8-2AC1,
VUVB-S-M32C-AZD-Q8-3AC1,
VUVB-S-M32C-AZD-QX-1C1,
VUVB-S-M32C-AZD-QX-1T1L,
VUVB-S-M32C-AZD-QX-2AC1,
VUVB-S-M32C-AZD-QX-3AC1,
VUVB-S-M32C-AZD-QX-5WC1,
VUVB-S-M32U-AZD-Q10-1C1,
VUVB-S-M32U-AZD-Q10-1T1L,
VUVB-S-M32U-AZD-Q10-2AC1,
VUVB-S-M32U-AZD-Q10-3AC1,
VUVB-S-M32U-AZD-Q4-1C1,
VUVB-S-M32U-AZD-Q4-1T1L,
VUVB-S-M32U-AZD-Q4-2AC1,
VUVB-S-M32U-AZD-Q4-3AC1,
VUVB-S-M32U-AZD-Q6-1C1,
VUVB-S-M32U-AZD-Q6-1T1L,
VUVB-S-M32U-AZD-Q6-2AC1,
VUVB-S-M32U-AZD-Q6-3AC1,
VUVB-S-M32U-AZD-Q8-1C1,
VUVB-S-M42-AZD-Q10-2AC1,
VUVB-S-M42-AZD-Q10-3AC1,
VUVB-S-M42-AZD-Q4-1C1,
VUVB-S-M42-AZD-Q4-1T1L,
VUVB-S-M42-AZD-Q4-2AC1,
VUVB-S-M42-AZD-Q4-3AC1,
VUVB-S-M42-AZD-Q6-1C1,
VUVB-S-M42-AZD-Q6-1T1L,
VUVB-S-M42-AZD-Q6-2AC1,
VUVB-S-M42-AZD-Q6-3AC1,
VUVB-S-M42-AZD-Q8-1C1,
VUVB-S-M42-AZD-Q8-1T1L,
VUVB-S-M42-AZD-Q8-2AC1,
VUVB-S-M42-AZD-Q8-3AC1,
VUVB-S-M42-AZD-QX-1C1,
VUVB-S-M42-AZD-QX-1T1L,
VUVB-S-M42-AZD-QX-2AC1,
VUVB-S-M42-AZD-QX-3AC1,
VUVB-S-M42-AZD-QX-5WC1,
VUVB-S-B42-ZD-Q10-1C1,
VUVB-S-B42-ZD-Q10-1T1L,
VUVB-S-B42-ZD-Q10-2AC1,
VUVB-S-B42-ZD-Q10-3AC1,
VUVB-S-B42-ZD-Q4-1C1,
VUVB-L-M32C,
VUVB-L-M42,VUVB-L-B42,
VUVB-S-M32U,VUVB-S-M42,
VUVB-S-B42-ZD-Q4-1T1L,
VUVB-S-B42-ZD-Q4-2AC1,
VUVB-S-B42-ZD-Q4-3AC1,
VUVB-S-B42-ZD-Q6-1C1,
VUVB-S-B42-ZD-Q6-1T1L,
VUVB-S-B42-ZD-Q6-2AC1,
VUVB-S-B42-ZD-Q6-3AC1,
VUVB-S-B42-ZD-Q8-1C1,
VUVB-S-B42-ZD-Q8-1T1L,
VUVB-S-B42-ZD-Q8-2AC1,
VUVB-S-B42-ZD-Q8-3AC1,
VUVB-S-B42-ZD-QX-1C1,
VUVB-S-B42-ZD-QX-1T1L,
VUVB-S-B42-ZD-QX-2AC1,
VUVB-S-B42-ZD-QX-3AC1,
VUVB-S-B42-ZD-QX-5WC1,
VUVB-S-M32C-AZD-Q10-1C1,
VUVB-S-M32U-AZD-Q8-1T1L,
VUVB-S-M32U-AZD-Q8-2AC1,
VUVB-S-M32U-AZD-Q8-3AC1,
VUVB-S-M32U-AZD-QX-1C1,
VUVB-S-M32U-AZD-QX-1T1L,
VUVB-S-M32U-AZD-QX-2AC1,
VUVB-S-M32U-AZD-QX-3AC1,
VUVB-S-M32U-AZD-QX-5WC1,
VUVB-S-M42-AZD-Q10-1C1,
VUVB-S-M42-AZD-Q10-1T1L,
VUVB-S-M32C-AZD-Q10-1T1L,
VUVB-S-M32C-AZD-Q10-2AC1,
VUVB-S-M32C-AZD-Q10-3AC1,
VUVB-S-M32C-AZD-Q4-1C1,
VUVB-S-M32C-AZD-Q4-1T1L,
VUVB-S-M32C-AZD-Q4-2AC1,
VUVB-S-M32U-AZD-Q10-1C1,
VUVB-S-M32U-AZD-Q10-1T1L,
VUVB-S-M32U-AZD-Q10-2AC1,
VUVB-S-M32U-AZD-Q10-3AC1,
VUVB-S-M32U-AZD-Q4-1C1,
VUVB-S-M32U-AZD-Q4-1T1L,
VUVB-S-M32U-AZD-Q4-2AC1,
VUVB-S-M32U-AZD-Q4-3AC1,
VUVB-S-M32U-AZD-Q6-1C1,
VUVB-S-M32U-AZD-Q6-1T1L,
VUVB-S-M32U-AZD-Q6-2AC1,
VUVB-S-M32U-AZD-Q6-3AC1
,VUVB-S-M32U-AZD-Q8-1C1,
VUVB-S-M42-AZD-Q4-1C1,
VUVB-S-M42-AZD-Q4-1T1L,
VUVB-S-M42-AZD-Q4-2AC1,
VUVB-S-M42-AZD-Q4-3AC1,
VUVB-S-M42-AZD-Q6-1C1,
VUVB-S-M42-AZD-Q6-1T1L,
VUVB-S-M42-AZD-Q6-2AC1,
VUVB-S-M42-AZD-Q6-3AC1,
VUVB-S-M42-AZD-Q8-1C1,
VUVB-S-M42-AZD-Q8-1T1L,
VUVB-S-M42-AZD-Q8-2AC1,
VUVB-S-M42-AZD-Q8-3AC1,
VUVB-S-M42-AZD-QX-1C1,
VUVB-S-M42-AZD-QX-1T1L,
VUVB-S-M32U-AZD-Q8-1T1L,
VUVB-S-M32U-AZD-Q8-2AC1,
VUVB-S-M32U-AZD-Q8-3AC1,
VUVB-S-M32U-AZD-QX-1C1,
VUVB-S-M32U-AZD-QX-1T1L,
VUVB-S-M32U-AZD-QX-2AC1,
VUVB-S-M32U-AZD-QX-3AC1,
VUVB-S-M32U-AZD-QX-5WC1,
VUVB-S-M42-AZD-Q10-1C1,
VUVB-S-M42-AZD-Q10-1T1L,
VUVB-S-M42-AZD-Q10-2AC1,
VUVB-S-M42-AZD-Q10-3AC1,
VUVB-S-M42-AZD-QX-2AC1,
VUVB-S-M42-AZD-QX-3AC1,THÔNG TIN CHI TIẾT MUA HÀNG:Ms. Hà: 0931 222 685

Zalo : 0931 222 685

Email : hoanganhphuong010@gmail.com

Email : hoanganhphuongvietnam@gmail.com

Website: https://dientudonghoacongngiep.blogspot.com/Địa chỉ: 23 Đường D - Khu đô thị TTHC TP Dĩ An, KP. Nhị Đồng 2, P. Dĩ An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Văn phòng: Số 72, Đường 16, Khu TTHC Dĩ An, Kp. Nhị Đồng 2, P. Dĩ An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.Cảm ơn Anh Chị đã quan tâm .#PLC #BienTan #CamBien #Sensor #DienTuDongHoa #DienTu #ChuyenCungCap #ThietBiDien #GiaRe #ChinhHang #DongCo #Servo #BoGiamToc #NhapKhau #GiaTot #ChuyenPhanPhoi #NhaPhanPhoi #DaiLy #Mitsubishi #Schneider #Omron #Hitachi #Festo #NangLuongMatTroi #Solar #Energy #Contactor #CB #CauDao#CauDaoDien

Mitsubishi, beckhoff, omron, SMC, Festo, takex, panasonic, ABB, CKD, parker, koyo, Norgren, keyence, Fuji, LS, Toshiba, Idec, Siemens, sino, Axe, Hanyoung, Chint, Tamagawa, Togami, Optex, CNC, Honeywell, Balluff, Baumer, Sunx, sick, Lenze, Leuze, Yaskawa, Pro-face, Rexroth, Weintek, Gefran, Samkoon, phoenix, Eaton, Delta, Pilz. Ifm, wago, Schneider, Máy giảm tốc, Biến tần, màn hình, servo, driver, mô đun, thắng từ, xy lanh, cảm biến, camera, ..
 

Đối tác

Top