Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

Toàn quốc Hộp giảm tốc hành tinh Dinamic Oil Chính hãng Italy

hopgiamtoc

Thành viên cấp 1
Tham gia
4/9/19
Bài viết
1,021
Thích
0
Điểm
36
#1


Đại lý Hộp giảm tốc Dinamic Oil
Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp Hộp giảm tốc Dinamic Oil chính hãng Italy Tại Việt Nam

Dinamic Oil, được thành lập vào năm 1970, là nhà sản xuất tời nâng và hộp số hành tinh của Ý. Với 45 năm kinh nghiệm không ngừng được nâng cao nhờ nghiên cứu và phát triển, chúng tôi đã áp dụng cách tiếp cận “tư duy linh hoạt” cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho các ứng dụng công nghiệp và máy di động.

Dinamic Oil, có trụ sở chính tại Modena, đã củng cố vị thế của mình trên thị trường quốc tế, nơi hiện có ba đơn vị sản xuất, 8 công ty con ở Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á cùng mạng lưới phân phối rộng khắp trên toàn thế giới.

Mối quan hệ con người trong kinh doanh là một phần quan trọng tạo nên hoạt động kinh doanh. Dễ dàng giao tiếp, những người tài năng có chuyên môn và cách tiếp cận thân thiện kết hợp với “tư duy linh hoạt” và văn hóa đổi mới là những thành phần trong triết lý công ty và là lý do thành công của chúng tôi.

Model : Hộp giảm tốc Dinamic Oil
Dinamic Oil URO /W 4

Dinamic Oil URO /W 6

Dinamic Oil URO /W 9

Dinamic Oil URO /W 13

Dinamic Oil URO /W 21

Dinamic Oil URO /W 31

Dinamic Oil URO /W 50

Dinamic Oil URO /A 5

Dinamic Oil URO /A 7

Dinamic Oil URO /A 10

Dinamic Oil URO /A 13

Dinamic Oil URO /A 16

Dinamic Oil URO /A 21

Dinamic Oil URO /A 26

Dinamic Oil URO /A 30

Dinamic Oil URO /A 40

Dinamic Oil URO /A 46

Dinamic Oil RE 111

Dinamic Oil RE 112

Dinamic Oil RE 113

Dinamic Oil RE 114

Dinamic Oil RA 112

Dinamic Oil RA 113

Dinamic Oil RA 114

Dinamic Oil RE 211

Dinamic Oil RE 212

Dinamic Oil RE 213

Dinamic Oil RE 214

Dinamic Oil RA 212

Dinamic Oil RA 213

Dinamic Oil RA 214

Dinamic Oil RE 241

Dinamic Oil RE 242

Dinamic Oil RE 243

Dinamic Oil RE 244

Dinamic Oil RA 242

Dinamic Oil RA 243

Dinamic Oil RA 244

Dinamic Oil RE 311

Dinamic Oil RE 312

Dinamic Oil RE 313

Dinamic Oil RE 314

Dinamic Oil RA 312

Dinamic Oil RA 313

Dinamic Oil RA 314

Dinamic Oil RE 511

Dinamic Oil RE 512

Dinamic Oil RE 513

Dinamic Oil RE 514

Dinamic Oil RA 512

Dinamic Oil RA 513

Dinamic Oil RA 514

Dinamic Oil RE 611

Dinamic Oil RE 612

Dinamic Oil RE 613

Dinamic Oil RE 614

Dinamic Oil RA 612

Dinamic Oil RA 613

Dinamic Oil RA 614

Dinamic Oil RE 811

Dinamic Oil RE 812

Dinamic Oil RE 813

Dinamic Oil RE 814

Dinamic Oil RA 812

Dinamic Oil RA 813

Dinamic Oil RA 814

Dinamic Oil RE 1021

Dinamic Oil RE 1022

Dinamic Oil RE 1023

Dinamic Oil RE 1024

Dinamic Oil RA 1022

Dinamic Oil RA 1023

Dinamic Oil RA 1024

Dinamic Oil RE 1521

Dinamic Oil RE 1522

Dinamic Oil RE 1523

Dinamic Oil RE 1524

Dinamic Oil RA 1522

Dinamic Oil RA 1523

Dinamic Oil RA 1524

Dinamic Oil RE 2001

Dinamic Oil RE 2002

Dinamic Oil RE 2003

Dinamic Oil RE 2004

Dinamic Oil RA 2002

Dinamic Oil RA 2003

Dinamic Oil RA 2004

Dinamic Oil RE 2521

Dinamic Oil RE 2522

Dinamic Oil RE 2523

Dinamic Oil RE 2524

Dinamic Oil RA 2522

Dinamic Oil RA 2523

Dinamic Oil RA 2524

Dinamic Oil RE 3001

Dinamic Oil RE 3002

Dinamic Oil RE 3003

Dinamic Oil RE 3004

Dinamic Oil RA 3002

Dinamic Oil RA 3003

Dinamic Oil RA 3004

Dinamic Oil RE 3511

Dinamic Oil RE 3512

Dinamic Oil RE 3513

Dinamic Oil RE 3514

Dinamic Oil RA 3512

Dinamic Oil RA 3513

Dinamic Oil RA 3514

Dinamic Oil RE 4801

Dinamic Oil RE 4802

Dinamic Oil RE 4803

Dinamic Oil RE 4804

Dinamic Oil RA 4802

Dinamic Oil RA 4803

Dinamic Oil RA 4804

Dinamic Oil RE 6001

Dinamic Oil RE 6002

Dinamic Oil RE 6003

Dinamic Oil RE 6004

Dinamic Oil RA 6002

Dinamic Oil RA 6003

Dinamic Oil RA 6004

Dinamic Oil RE 8001

Dinamic Oil RE 8002

Dinamic Oil RE 8003

Dinamic Oil RE 8004

Dinamic Oil RE 8005

Dinamic Oil RA 8002

Dinamic Oil RA 8003

Dinamic Oil RA 8004

Dinamic Oil GB 12011

Dinamic Oil GB 12012

Dinamic Oil GB 12013

Dinamic Oil GB 12014

Dinamic Oil GB 12015

Dinamic Oil GBA 12013

Dinamic Oil GBA 12014

Dinamic Oil GBA 12015

Dinamic Oil GB 16001

Dinamic Oil GB 16002

Dinamic Oil GB 16003

Dinamic Oil GB 16004

Dinamic Oil GB 16005

Dinamic Oil GBA 16003

Dinamic Oil GBA 16004

Dinamic Oil GBA 16005

Dinamic Oil GB 21001

Dinamic Oil GB 21002

Dinamic Oil GB 21003

Dinamic Oil GB 21004

Dinamic Oil GB 21005

Dinamic Oil GBA 21003

Dinamic Oil GBA 21004

Dinamic Oil GBA 21005

Dinamic Oil GB 26001

Dinamic Oil GB 26002

Dinamic Oil GB 26003

Dinamic Oil GB 26004

Dinamic Oil GB 26005

Dinamic Oil GBA 26003

Dinamic Oil GBA 26004

Dinamic Oil GBA 26005

Dinamic Oil GB 31001

Dinamic Oil GB 31002

Dinamic Oil GB 31003

Dinamic Oil GB 31004

Dinamic Oil GB 31005

Dinamic Oil GBA 31004

Dinamic Oil GBA 31005

Dinamic Oil GB 40001

Dinamic Oil GB 40002

Dinamic Oil GB 40003

Dinamic Oil GB 40004

Dinamic Oil GB 40005

Dinamic Oil GBA 40004

Dinamic Oil GBA 40005

Dinamic Oil GB 45001

Dinamic Oil GB 45002

Dinamic Oil GB 45003

Dinamic Oil GB 45004

Dinamic Oil GB 45005

Dinamic Oil GBA 45004

Dinamic Oil GBA 45005

Dinamic Oil GB 53001

Dinamic Oil GB 53002

Dinamic Oil GB 53003

Dinamic Oil GB 53004

Dinamic Oil GB 53005

Dinamic Oil GBA 53004

Dinamic Oil GBA 53005

Dinamic Oil GB 61001

Dinamic Oil GB 61002

Dinamic Oil GB 61003

Dinamic Oil GB 61004

Dinamic Oil GB 61005

Dinamic Oil GBA 61004

Dinamic Oil GBA 61005

Dinamic Oil GBA 61006

Dinamic Oil GB 85001

Dinamic Oil GB 85002

Dinamic Oil GB 85003

Dinamic Oil GB 85004

Dinamic Oil GB 85005

Dinamic Oil GBA 85004

Dinamic Oil GBA 85005

Dinamic Oil GBA 85006

Dinamic Oil GB 110001

Dinamic Oil GB 110002

Dinamic Oil GB 110003

Dinamic Oil GB 110004

Dinamic Oil GB 110005

Dinamic Oil GBA 110005

Dinamic Oil GBA 110006

Dinamic Oil GB 130001

Dinamic Oil GB 130002

Dinamic Oil GB 130003

Dinamic Oil GB 130004

Dinamic Oil GB 130005

Dinamic Oil GBA 130005

Dinamic Oil GBA 130006

Dinamic Oil GB 150001

Dinamic Oil GB 150002

Dinamic Oil GB 150003

Dinamic Oil GB 150004

Dinamic Oil GB 150005

Dinamic Oil GB 205001

Dinamic Oil GB 205002

Dinamic Oil GB 205003

Dinamic Oil GB 205004

Dinamic Oil GB 205005

Dinamic Oil GB 235001

Dinamic Oil GB 235002

Dinamic Oil GB 235003

Dinamic Oil GB 235004

Dinamic Oil GB 235005

Công ty TNHH Châu Thiên Chí

29/33 Đường số 11, Phường 11, Gò Vấp, TP HCM

Mr Thắng : 0901 327 774
 

Đối tác

Top