Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

Hồ Chí Minh Laptop ASUS K43E *core i3 *

Top