Toàn quốc Mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng chính xác nhất năm 2020

viet anh

Thành viên cấp 1
Tham gia
2/1/19
Bài viết
1,376
Thích
0
Điểm
36
#1
Cùng xem qua mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng để có thể đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cả hai bên nhé.

Lưu ý bản hợp đồng này chỉ có tính chất tham khảo, tùy thuộc vào từng trường hợp, mục đích cụ thể mà các điều khoản được nêu ra trong hợp đồng sẽ có sự khác biệt nhất định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG

Số........ /HĐTVPHôm nay, ngày......./...../.......... tại địa chỉ số:.........................................................., chúng tôi gồm:I. BÊN CHO THUÊ VĂN PHÒNG

Công ty.....................

Đăng ký kinh doanh sổ,..................

Mã số thuế:..........

Tài khoản:..........

Địa chỉ:..........

Đại diện theo pháp luật là:.............

Điện thoại:.................

(Sau đây gọi tắt là Bên A)II. BÊN THUÊ VĂN PHÒNG

Công ty.....................

Đăng ký kinh doanh sổ,..................

Mã số thuế:..........

Tài khoản:..........

Địa chỉ:..........

Đại diện theo pháp luật là:.............Hai Bên tự nguyện cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng này để thực hiện việc thuê một phần căn nhà theo các thoả thuận sau đây :

ĐIỀU 1

ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1. Bên A là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở có địa chỉ tại: ................, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: …………; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: ………………………….. do UBND quận ................. cấp ngày …....../……/…….., cụ thể như sau:

- Diện tích sử dụng: …………. m2 sử dụng (theo giấy phép xây dựng được cấp ngày ………… do UBND quận .......……….).

2. Bằng Hợp đồng này Bên A đồng ý cho Bên B thuê một phần căn nhà và quyền sử dụng đất tại địa chỉ nêu trên, phần diện tích nhà đất thuê theo Hợp đồng này được mô tả như sau:

- Vị trí tầng: Tầng .............

- Diện tích sử dụng riêng:.............

- Diện tích sử dụng chung: ................

- Tài sản gắn liền với diện tích nhà thuê: Hệ thống điện, Hệ thống nước, thiết bị vệ sinh..

ĐIỀU 2

THỜI HẠN THUÊ VÀ MỤC ĐÍCH THUÊ

2.1 Thời hạn thuê

Thời hạn thuê văn phòng theo hợp đồng này là ......... năm (lăm năm) năm bắt đầu từ ngày ....../...../......... đến ngày ........../...../............

Sau khi hết thời hạn trên, tuỳ theo tình hình thực tế hai Bên có nhu cầu thuê và cho thuê thì phải lập phụ lục hợp đồng, nếu không có nhu cầu thì Hợp đồng đương nhiên hết hiệu lực.

2.2 Mục đích thuê

Bên B sử dụng diện tích nhà đất thuê nêu tại khoản 2, Điều 1 của Hợp đồng này vào mục đích: Kinh doanh (Văn phòng – Trụ sở Công ty…)

Còn tiếp .....

Đọc tiếp tại : http://timthuenhadat.net/kinh-nghiem-nha-dat/mau-hop-dong-thue-nha-lam-van-phong-chinh-xac-nhat-nam-2019-ar26.htm
 
Top