Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

Toàn quốc Nhà cung cấp Cảm biến siêu âm PiL

caovietnhan

Thành viên cấp 1
Tham gia
18/7/19
Bài viết
404
Thích
0
Điểm
16
#1
Cảm biến siêu âm PiL
Linhkienthaythetudonghoa chuyên cung cấp sản phẩm của PiL tại thị trường công nghiệp hóa tự động hóa tại Việt Nam
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn về kỹ thuật cũng như về giá cả sản phẩm WayCon qua số điện thoại 0938984234- Mr Nhân hoặc email Nhan@antrongtin.com
Một số dòng cảm biến Cảm biến siêu âm PiL mà chúng tôi thương mại
P41-40-2P-CM12
P41-50-2P-CM12
P41-80-2P-CM12
P41-160-2P-CM12
P41-200-2P-CM12
P41-350-2P-CM
P41-40-2N-CM12
P41-50-2N-CM12
P41-80-2N-CM12
P41-160-2N-CM12
P41-200-2N-CM12
P41-350-2N-CM12
P41-40-U-CM12
P41-50-U-CM12
P41-80-U-CM12
P41-160-U-CM12
P41-200-U-CM12
P41-350-U-CM12
P41-40-I-CM12
P41-50-I-CM12
P41-80-I-CM12
P41-160-I-CM12
P41-200-I-CM12
P41-350-I-CM12
P42-350-M30-PBT-UI2PRS232-C723
P42-350-M30-PBT-U2PRS485-C723
P42-350-M30-PBT-I2PRS485-C723
P42-300-M30-ST-U2PRS232-C723
P42-300-M30-ST-U2PRS485-C723
P42-300-M30-ST-I2PRS232-C723
P42-300-M30-ST-I2PRS485-C724 RS485
P42-200-M30-PBT-UI2PRS232-C723
P42-200-M30-ST-U2PRS232-C723
P42-200-M30-ST-I2PRS232-C723
P42-150-M30-PBT-U2PRS232-C723
P42-150-M30-PBT-U2PRS485-C723
P42-150-M30-PBT-I2PRS232-C723
P42-150-M30-PBT-I2PRS485-C723
P42-150-M30-ST-U2PRS232-C723
P42-150-M30-ST-U2PRS485-C723
P42-150-M30-ST-I2PRS232-C723
P42-150-M30-ST-I2PRS485-C723 RS485
P42-60-M30-ST-U2PRS232-C723
P42-60-M30-ST-I2PRS232-C723
P43-600-Q50-PBT-2P-CM12
P43-600-Q50-PBT-2N-CM12
P43-600-Q50-PBT-U-CM12
P43-600-Q50-PBT-I-CM12
P43-350-M30-PBT-2P-CM12
P43-350-M30-PBT-2P-2
P43-350-M30-PBT-2N-CM12
P43-350-M30-PBT-2N
P43-350-M30-PBT-U-CM12
P43-350-M30-PBT-U
P43-350-M30-PBT-I-CM12
P43-350-M30-PBT-I-2
P43-200-M18-PBT-2P-CM12
P43-200-M18-PBT-2P-2
P43-200-M18-PBT-2N-CM12
P43-200-M18-PBT-2N-2
P43-200-M18-PBT-U-CM12
P43-200-M18-PBT-U-2
P43-200-M18-PBT-I-CM12
P43-200-M18-PBT-I
P43-160-M18-PBT-2P-CM12
P43-160-M18-PBT-2P
P43-160-M18-PBT-2N-CM12
P43-160-M18-PBT-2N-2
P43-160-M18-PBT-U-CM12
P43-160-M18-PBT-U-2
P43-160-M18-PBT-I-CM12
P44-350-M30-UI2P-CM12
P44-350-M30-UI2N-CM12
P44-350-M30-2P-CM12 2
P44-200-M30-UI2P-CM12
P44-200-M30-UI2N-CM12
P44-200-M30-2P-CM12 2
P44-160-M30-UI2P-CM12
P44-160-M30-UI2N-CM12
P47-500-Q50-U-CM12
P47-500-Q50-I-CM12
P47-250-M30-PNO-CM12
P47-250-M30-PNO-CM12
P47-250-M30-NNO-CM12
P47-250-M30-U-CM12
P47-250-M30-U-2m
P47-250-M30-I-CM12
P47-150-M18-PNO-m
P47-150-M18-PNO-2m
P47-150-M18-PNO-m3
P47-150-M18-PNO-2m
P47-150-M18-NNO-m3CM12
P47-150-M18-NNO-2m
P47-150-M18-U-CM12
P47-150-M18-I-CM12
P47-150-M18-I-2m
P48-110-R50-PNO-2m-B
P48-110-R50-NNO-2m-B
P48-110-R50-PNC-2m-B
P48-110-R50-NNC-2m-B
P48-30-R30-PNO-2m-B
P48-30-R30-NNO-2m-B
P48-30-R30-PNC-2m-B
P48-30-R30-NNC-2m-B
P49-600-Q50-PNO-CM12
P49-600-Q50-U-CM12
P49-350-M30-U-CM12
P49-350-M30-I-CM12
P49-350-M30-PNO-2m
P49-350-M30-U-2m
P53-80-D18-2P-2m-EHEDG
P53-80-D18-U-2m-EHEDG
P53-80-D18-I-2m-EHEDG
P53-SC-D18-5-EHEDG
P53-150-D30-PNO-2m-EHEDG
P53-150-D30-PNC-2m-EHEDG
P53-150-D30-U-2m-EHEDG
P53-150-D30-I-2m-EHEDG
P53-SC-D30-10-EHEDG
P53-80-D18-2P-CM12
P53-80-D18-U-CM12
P53-80-D18-I-CM12
P53-150-D30-PNO-CM12
P53-150-D30-PNC-CM12
P53-150-D30-U-CM12
P53-150-D30-I-CM12
P53-150-M30-PNO-CM12 1
P53-150-M30-PNC-CM12 1
P53-150-M30-U-CM12
P53-150-M30-I-CM12

 

Đối tác

Top